Oversvømmelse og Klimasikring

Sponsorat til Bevarelsen af Svostrup Kro

​Kontakt Dragan på e-mail: drs@svostrup-kro.dk

​​Klimasikringen 2,0

Klimasikringen 2,0 begyndte slut marts 2023 og blev færdig i starten af juli 2023.

Hele arbejdet med klimasikringen var meget afhængig af vejr, vandspejl i åen og vandspejl på grunden.

I 2020 blev der nedgravet 6 minibrønde i 5 meters dybde rundt om kroen, hvor vi løbene følger,

hvor høj grundvandet står. Det har gjort, at vi har kunnet lave de rigtige udredninger i forhold til de vandmængder

vi skal forholde os til i forbindelse med klimasikringen.

Beregningerne viste også, at hvis vi ikke gjorde noget nu, så ville vi have store problemer om 5-6 år med vand, der

kommer op af gulvet på værelse 1-9 og i salen.

Så klimasikringen er ikke kun mod vand der kommer fra Gudenåen, men også fra grundvandet under os.

Derudover har kloakrørene, som går under terrassen flyttet sig under oversvømmelsen i 19/20 og det skulle akut fikses.

Det er hele hovedbygningen, der bliver afvandet fra dette rør.

Kort beskrivelse af klimasikringen:

-stor pumpebrønd ude i kanten af søen, som kan pumpe 7200 L/min (pumperne i kælderen kan pumpe 850 L/min)

-dræn hele vejen rundt om kroen og et ekstra dræn ud mod åen (270m lang dræn i alt)

-ny regnvandsbrønd i haven, der kan håndtere skybrud (168 m rør og 7 brønde)

-forhøjning af hele haven mellem kroen og pramdragerstien i forskellige niveauer fra ca. 30-120cm højde

(Ca. 2000 m3 råjord indbygnings egnet ,Ca. 500 m3 sand og Ca. 500 m3 muld)

-ny kloaksystem (53m rør og 3 brønde)

Hele “klimasikringen” kostede os 1’900’000 uden moms, som vi har betalt af egen lomme (lån i banken).

Klimasikringen 2,1​

​​Baggården (vareindlevering): Genetablering af betonplads og ny afløbsrende.

Denne del af “klimasikringen” koster os 130’000 uden moms, som vi har betalt af egen lomme (lån i banken).

Klimasikringen 2,2

​Parkeringsplads (under planlægning)

Plan med denne klimasikring er at stoppe vand som kommer fra den offentlige vej og ind på kroens grund (parkeringsplads). Derudover stoppe vand som løber fra parkeringsplads og ind i Den Gamle Lade og i gårdhaven. Vi oplever problemer når vi har dobbelt skybrud.

I samme omfang er planen og skabe flere parkeringspladser.

Denne del af “klimasikringen” kommer til at koste op til 300’000 uden moms, som vi skal betale af egen lomme.

Oversvømmelse​ 2019-2020

Om firmaet

Vi vil gerne skabe en nostalgisk stemning af gamle dage, af fortidens livskvalitet.

En oplevelsesferie er her at gå rundt og se alle fortidens minder, de gamle bygninger & nyde den levende & smukke natur.

Svostrup Kro: Se Fødevarestyrelsens smileyrapport.

Kontakt os

Svostrup Kro A/S

​​Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg

Klik her for rutevejledning

Telefon: 8687 7004

E-mail: svostrup@svostrup-kro.dk